ENGLISH

Đại học

    Đào tạo trình độ đại học:

Hình thức đào tạo: Đào tạo theo hình thức tập trungSinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng đại học hệ chính quy trong nghệ thống văn bằng quốc giahọc vị cử nhân.

 TT

Ngành đào tạo

Chuyên ngành

ngành

Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Năm đào tạo

1

Tài chínhNgân hàng

Tài chính doanh nghiệp

D340201

Toán, , Hóa

Toán, Văn, Anh

Toán, , Anh

4 năm

Ngân hàng & kinh doanh tiền tệ

Tài chính công & Quản thuế

Quản Tài chính - Kế toán

Đầu & Bảo hiểm

2

Quản trị kinh doanh

QTKD tổng hợp

D340101

Toán, , Hóa

Toán, Văn, Anh

Toán, , Anh

4 năm

QTKD du lịch

QT Marketing

QTKD thương mại

QTKD Quốc tế

admin gửi vào T5, 08/11/2016 - 08:47
*CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CƠ HỘI VIỆC LÀM CỦA KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG & QUẢN TRỊ KINH *