ENGLISH

Thông báo tuyển dụng Ngân hàng VPBANK năm 2017

 

SINH VIÊN TẢI FILE THEO LINK  BÊN DƯỚI.

Sinh viên và cựu sinh viên có thể tham gia phỏng vấn trực tiếp vào lúc:

 10h00 Sáng ngày 20/05/2017 tại Hội trường B Trường Đại học Quy Nhơn.

 

             Thông báo tuyển dung Ngân hàng VPBANK