ENGLISH

THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Khoa Tài chính - ngân hàng  Quản trị kinh doanh  đào tạo hệ chính quy không chính quy bao gồm:

I. ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY     

     Đào tạo trình độ đại học:

Hình thức đào tạo: Đào tạo theo hình thức tập trungSinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng đại học hệ chính quy trong nghệ thống văn bằng quốc giahọc vị cử nhân.

 TT

Ngành đào tạo

Chuyên ngành

ngành

Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Năm đào tạo

1

Tài chínhNgân hàng

Tài chính doanh nghiệp

D340201

Toán, , Hóa

Toán, Văn, Anh

Toán, , Anh

4 năm

Ngân hàng & kinh doanh tiền tệ

Tài chính công & Quản thuế

Quản Tài chính - Kế toán

Đầu & Bảo hiểm

2

Quản trị kinh doanh

QTKD tổng hợp

D340101

Toán, , Hóa

Toán, Văn, Anh

Toán, , Anh

4 năm

QTKD du lịch

QT Marketing

QTKD thương mại

QTKD Quốc tế

 II. ĐÀO TẠO KHÔNG CHÍNH QUY

1. Đào tạo trình độ đại học:

TT

Ngành đào tạo

Chuyên ngành

ngành

Tổ hợp môn thi

Năm đào tạo

1

Tài chínhNgân hàng

Tài chính doanh nghiệp

D340201

Toán, , Hóa

 

4,5 năm

Ngân hàng & kinh doanh tiền tệ

2

Quản trị kinh doanh

QTKD tổng hợp

D340101

Toán, , Hóa

4,5 năm

QTKD du lịch

QT Marketing

QTKD thương mại

QTKD Quốc tế

2. Đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học:

TT

Ngành đào tạo

Chuyên ngành

ngành

Tổ hợp môn thi

Năm đào tạo

1

Tài chínhNgân hàng

Tài chính doanh nghiệp

D340201

3 môn chuyên ngành

2,5 năm

Ngân hàng & kinh doanh tiền tệ

2

Quản trị kinh doanh

QTKD tổng hợp

D340101

3 môn chuyên ngành

2,5 năm

QTKD du lịch

QT Marketing

QTKD thương mại

QTKD Quốc tế

Chi tiết về chương trình xem mục khung chương trình