ENGLISH

Thông tin cán bộ, giảng viên

CÁN BỘ GIẢNG VIÊN LỊCH KHOA HỌC

Bộ môn Tài chính

Bộ môn Ngân hàng bảo hiểm

Bộ môn Quản trị kinh doanh

Bộ môn Thương mại, du lịch kinh doanh quốc tế

Trưởng bộ môn

TS. Phan Thị Quốc Hương

Trưởng bộ môn

ThS. Phạm Thị Bích Duyên

Trưởng bộ môn

ThS. Đặng Thị Thanh Loan

Trưởng bộ môn

ThS. Nguyễn Thị Kim Ánh

1. ThS. Việt An

1. Đặng Nguyên Bảo

1. Phạm Thị Thùy Duyên

1. ThS. Hồ Xuân Hướng

2. ThS. Phạm Ngọc Ánh

2. ThS. Trần Thị Thanh Diệu

2. ThS. Nguyễn Thị Hạnh

2. ThS. Phạm Thị Hường

3. Nguyễn Thị Thanh An

3. ThS. Nguyễn Tiến Dũng

3. Nguyễn Thúy Hằng

3. ThS. Kiều Thị Hường

4. ThS. Phạm Thị Thúy Hằng

4. TS. Trịnh Thị Thúy Hồng

4. Nguyễn Mạnh Hiếu

4. ThS. Hoàng Thị Bích Ngọc

5. Nguyễn Thị Diệu Hằng

5. Phạm Thị Kiều Khanh

5. ThS. Dzu Nhật

5. Nguyễn Thị Huỳnh Nhã

6. Nguyễn Thái Hòa

6. ThS. Nguyễn Hoàng Phong

6. ThS. Nguyễn Phước

6. ThS. Thị Nữ

7. ThS. Nguyễn Thị Kim Hiền

7. ThS. Đặng Thị Thơi

7. ThS. Nguyễn Thanh Thảo

7. ThS. Trần Thanh Phong

8. ThS. Trần Thị Diệu Hường

 

8. NCS. Nguyễn Chí Tranh

8. ThS. Phạm Trần Trúc Viên

9. ThS. Hải Long

 

9. Hồ Ngọc Vân

9. ThS. Nguyễn Thanh Xuân Vi

10. ThS. Nguyễn Thị Bích Liễu

 

 

10.ThS. Đặng Hồng Vương

11. ThS. Nguyễn Thị Ban Mai

 

 

11. Nguyễn Nhật Hạ Vy

12. ThS. Đặng Trương Cát My

 

 

 

13. Thành Nam

 

 

 

14. ThS. Bùi Thu Ngân

 

 

 

15. Vương Bảo Ngọc

 

 

 

16. ThS. Phan Trọng Nghĩa

 

 

 

17. ThS. Nguyễn Hữu Trúc

 

 

 

18. ThS. Vi Sa

 

 

 

19. Hồ Tường Vy