ENGLISH

Lịch công tác tuần

Từ 17/04/2017 đến 23/04/2017

Chú ý: Để xem tuần tiếp theo, bạn hãy bấm chữ SAU


Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Chủ tọa
Thứ hai
17/04/2017
Thứ ba
18/04/2017
Thứ tư
19/04/2017
Thứ năm
20/04/2017
Thứ sáu
21/04/2017
Thứ bảy
22/04/2017
Chủ nhật
23/04/2017

Tải lịch tuần