LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần lễ thứ :    
   
File đính kèm : {{tep.FileName}}
Chú thích lần sửa:
Lần 1: Đỏ
Lần 2: Xanh
Lần 3: Tím
Thứ ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
{{x.Thu}}
{{x.Ngay}}
{{dt.NgayGioBD | date :'HH:mm'}} {{dt.NoiDung}} {{dt.ThanhPhan}} {{dt.DiaDiem}} {{dt.ChuTri}}
Ghi Chú :
logo footer

thông tin liên hệ

  • Khoa TC-NH&QTKD, Phòng 113-114 tầng 11 nhà 15 tầng, Trường Đại học Quy Nhơn, 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn, Bình Định.
  •      02563.847.845
  • www.fbm.qnu.edu.vn

Copyright © 2017 Đại học Quy Nhơn - Quy Nhon University. All Rights Reserved